top of page

Klachtenregeling voor deelnemers

 

Ben je ergens ontevreden over, of heb je een klacht over onze zorg? We gaan graag met je in gesprek en op zoek naar een oplossing.

 

Wil of kun je de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wens je onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kan je contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen.

 

Heb je jouw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past.

 

Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met je op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

 

Wil je advies over hoe je om kunt gaan met een situatie waar je ontevreden over bent? Ook dan kan je contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Je start dan nog geen procedure op.

 

Geef je klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. Je kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet je niet welke klachtenprocedure voor jou geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg jou mee helpen.

Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.

 

 

Klachtenregeling voor werknemers

Heb jij als medewerker van Begeleiding op maat iets vervelends meegemaakt, of wil je een klacht indienen? Dan kan je dat doen via een vertrouwenspersoon die extern werkt, buiten Begeleiding op maat om. Zo kan je in volledig vertrouwen met haar praten over wat er is gebeurd of waar jij mee zit, wat je niet aan de andere medewerkers of zelfs het bestuur van Begeleiding op maat durft te vertellen.

We hebben het hier niet over een paar grapjes, maar meer over consistent vervelend gedrag. Denk bijvoorbeeld aan constant pesten, (seksuele) intimidatie, geweld, discriminatie of agressie. Al dit soort zaken kun je aangeven en bespreken met een vertrouwenspersoon!

 

Extern vertrouwenspersoon

Begeleiding op maat is onderdeel van de ZorgCoöperatie Brabant. Wij maken als lid gebruik van de vertrouwenspersoon gekoppeld aan de zorgcoöperatie zelf. Zo hebben onze medewerkers een centraal aanspreekpunt voor vertrouwenskwesties of voor het doorgeven van klachten, zonder enige tussenkomst van Begeleiding op maat zelf.

 

De vertrouwenspersoon gaat direct aan het werk voor jou. Hij of zij:

  • biedt ondersteuning voor werknemers die te maken hebben met ongewenst gedrag;

  • biedt een luisterend oor;

  • probeert samen met de werknemer een oplossing te vinden;

  • bespreekt met de werknemer opties om een veiligere of betere situatie te creëren;

  • verwijst een werknemer door naar andere instanties indien nodig;

  • houdt alle informatie altijd vertrouwelijk.

 

Dit zijn slechts enkele voorbeelden, van veel meer mogelijkheden. Wat zeer belangrijk is om te weten, is dat er een geheimhoudingsplicht geldt. De vertrouwenspersoon mag dus zonder jouw toestemming geen enkele persoonlijke informatie delen of uitwisselen!

bottom of page