top of page

2.

Wat doen wij?

Met onze ambulante begeleiding ondersteunen we cliënten in het dagelijks leven.

Dit gebeurt met begeleiding op maat zodat mensen de regie kunnen voeren over hun eigen leven, om zoveel mogelijk zelfstandig deel uit te kunnen maken van de samenleving. De begeleiding wordt altijd gericht op de zorgvraag en de persoonlijke leefsituatie van een cliënt.

 

Bij start van de ambulante begeleiding wordt er gekeken, om welke manier er ondersteuning geboden kan worden. Samen wordt er gekeken wat er aan de hand is, wat er nodig is aan ondersteuning en wat de mogelijkheden zijn. De ambulante begeleider komt in de meeste gevallen bij de cliënt thuis.

 Onze begeleiding heeft als doel om  zoveel mogelijk uit te gaan van de eigen kracht van de cliënt en het bestaande netwerk. Samen met andere partners worden er afspraken gemaakt om op een flexibele manier en vraag gestuurd ondersteuning in te zetten bij uiteenlopende hulpvragen.

Waar mogelijk wordt het nodige netwerk betrokken bij de begeleiding, samen met andere organisaties.

 

De werkzaamheden van een ambulant begeleider kunnen bijvoorbeeld bestaan uit:

 • Het reguleren van emoties door bv te sporten (boksen) of wandelen

 • Administratieve werkzaamheden

 • Contact onderhouden en omgaan met andere instanties

 • Aanleren en/of behouden van een dagritme

 • Het voeren van de regie over het eigen leven

 • Het aanbrengen van structuur

 • Het verbeteren van de sociale en emotionele vaardigheden

 • Het opbouwen en onderhouden van sociale netwerken

 • Het zoeken naar een zinvolle dagbesteding en/of werk

 • Het structureren en uitvoeren van huishoudelijke taken

 • Reizen met het openbaar vervoer

 • Het verbeteren van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid

 • Het omgaan met vastgestelde problematieken in het dagelijks functioneren

 

Voor de financiering van ambulante begeleiding kun je terecht bij het WMO loket van je gemeente. Zij bepalen wie in aanmerking komt voor individuele begeleiding. Daarnaast bieden wij ook begeleiding aan mensen met een PGB vanuit een WLZ indicatie.

bottom of page