top of page

Viki's view

Wat houdt Viki's View in ?

Viki's View is een kortdurende individuele interventie, gebaseerd op het exact nabootsten van de optimale omstandigheden waaronder het zeer jonge kind informatie, emoties en gebeurtenissen verwerkt.

Viki's View is effectief en persoonsgericht. 

Het is laagdrempelig omdat u tijdens de sessies niks hoeft te zeggen.

Effect van de interventie:

Het optimaliseren van de informatieverwerking en het verwerken van ongeplaatste negatieve informatie (ruis)

Negatieve informatie kan ontstaan door trauma's, verlies/rouw, verwaarlozing, pesten, P.T.S.S.

Het optimaliseren van de informatieverwerking betekend rust , overzicht en zelfvertrouwen.

Beoogd resultaat:

Het wegnemen van psychische blokkades en belemmeringen (schema's) die bijvoorbeeld het maatschappelijke participeren op het gebied van werk, school, relatie en de sociale interactie negatief beïnvloeden.

Overlevingspatronen worden bijgesteld en krijg je de ruimte om jezelf weer belangrijk te gaan voelen.

Je gaat van overleven naar beleven. En je zelfvertrouwen zal in korte tijd sterk toenemen.

90 % van de psychische klachten is de oorzaak angst !

Omdat Viki's View gebaseerd is op het exact nabootsen van de optimale omstandigheden waaronder een zeer jong kind informatie, emoties en gebeurtenissen verwerkt, trainen wij mensen om weer met angst om te gaan.

Wat zijn schema's ?

Schema's zijn disfunctionele overlevingspatronen, welke zich openbaren wanneer men in het gebied zit dat de emoties niet meer te beïnvloeden zijn door het verstand ("eerst doen, dan spijt hebben" in plaats van "wat je denkt is wat je voelt") Voorbeelden van schema's zijn : jezelf wegcijferen, perfectionisme, verhoogd wantrouwen, het gevoel hebben alles alleen te moeten doen, onrust, somberheid/depressie, boosheid/agressie, eenzaamheid, angst.

 

Schema's worden gemeten door middel van (online) schemavragenlijst van Young (YSQ3)

Wat gebeurt er tijdens een interventie/sessie ?

  • Trommelen op de vingers. Hierdoor komt u tot rust en creëren wij een veilige omgeving voor u.

  • De trainer geeft denkopdrachten. Hierdoor worden uw hersenen weer getraind om weer optimaal te verwerken.

  • Wij werken met concepten en zorgen dat deze weer een samenhangend geheel van informatie worden. Ik, papa en mama zijn belangrijke concepten waarmee wij werken.

  • De denkopdrachten en het trommelen zorgen voor optimale omstandigheden waardoor u getraind wordt om informatie, emoties en gebeurtenissen weer optimaal te verwerken.

  • De trainer heeft gemiddeld 5 sessies nodig van ongeveer 45 minuten. Deze worden verdeeld over 2 a 3 maanden.

 

Voor wie is Viki's View geschikt ?

 

Viki's View is in een training die het informatieverwerkingsproces aanstuurt om weer optimaal te laten werken. Wanneer mensen met psychische problemen kampen, werkt hun informatieverwerking niet optimaal.

Dit betekend dat Viki's View voor een hele brede doelgroep effectief kan zijn.

Wij hebben al vele mensen met verschillende klachten voorbij zien komen zoals:

 

- Autisme

- Schizofrenie

- Faalangst

- Trauma verwerking

- Burn-out klachten

- P.T.S.S

- Depressie/somberheid.

- Gepest geweest

- Verwaarlozing

- Mishandeling (lichamelijk/seksueel/geestelijk)

- Fobie klachten

 

Alles wat je nodig hebt voor deze training is motivatie. Wij zorgen dat je informatieverwerking weer goed werkt, jij hoeft alleen maar te zorgen dat je persoonlijk door blijft groeien door stappen te blijven zetten. En hoe makkelijk is het om in beweging te komen wanneer blokkades je niet meer in de weg staan.

bottom of page